Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Administrator Katalogu Aplikacji - Główny administrator usługi. Jego zadaniem jest nadzorowanie wszystkich wydarzeń mających miejsce w Katalogu Aplikacji, posiada też najszerszy zestaw uprawnień.

Zadania

Dodanie aplikacji

Ręczne dodawanie wszystkich aplikacji nie jest konieczne – aplikacje dostępne na klastrach będą automatycznie dodawane przez system monitoringu.

 1. Wejść na stronę dashboardu. Link do dashboardu znajduje się na górnym pasku strony, na lewo od nazwy użytkownika.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Dodaj aplikację.
 3. Uzupełnić pola formularza. Użytkownicy wybrani w polu Globalni opiekunowie otrzymają automatycznie rolę Globalnego Opiekuna Aplikacji dla tworzonej aplikacji.
 4. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Dodaj.

Usunięcie aplikacji

Administrator powinien usuwać tylko aplikacje dodane omyłkowo. Aplikacje wycofane z oferty PL-Gridu powinny być oznaczane jako wycofane w Katalogu Aplikacji.

 1. Istnieją dwa sposoby wybrania opcji usunięcia aplikacji:
  1. ze strony wybranej aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Usuń;
  2. z widoku Moje aplikacje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Usuń.
 2. Potwierdzić usunięcie aplikacji.

Zarządzanie rolami użytkowników

Użytkownikom posiadającym konta w portalu Katalog Aplikacji można nadawać role administracyjne. Konto użytkownika jest tworzone automatycznie podczas pierwszego logowania za pomocą OpenID. Administrator może również dodać konto użytkownika wyszukując i pobierając dane użytkownika z LDAPa PL-Gridu.

Dodanie użytkownika z LDAPa

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Użytkownicy.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj.
 4. W zaprezentowanym polu tekstowym wpisać fragment nazwy użytkownika, jego adresu e-mail, imienia lub nazwiska.
 5. Kliknąć odpowiedniego użytkownika na liście rezultatów wyszukiwania. Spowoduje to automatyczne dodanie użytkownika do bazy Katalogu Aplikacji.
 6. Dodany użytkownik zostanie automatycznie wyszukany na liście użytkowników, co spowoduje ukrycie pozostałych. W celu wyświetlenia pełnej listy należy kliknąć przycisk z ikoną X w polu wyszukiwania (prawy górny róg strony).

Edycja ról użytkownika

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Użytkownicy.
 3. Kliknąć ikonę ołówka na prawo od nazwy użytkownika.
 4. W formularzu można przyznać lub odebrać następujące role:
  1. Administrator Katalogu Aplikacji
  2. Lokalny Administrator Katalogu Aplikacji – należy wybrać klaster (jeden lub wiele) dla którego użytkownika ma pełnić daną rolę
  3. Globalny Opiekun Aplikacji – należy wybrać aplikacje (jedną lub wiele) dla której użytkownik ma pełnić daną rolę
  4. Domyślny Lokalny Opiekun Aplikacji – należy wybrać klaster (jeden lub wiele) dla którego użytkownika ma pełnić daną rolę; użytkownik będzie posiadać rolę Lokalnego Opiekuna dla wszystkich aplikacji na wybranym klastrze, które nie posiadają LOA zdefiniowanych wprost.
  5. Lokalny Opiekun Aplikacji – aby dodać nową role LOA dla użytkownika należy kliknąć przycisk Dodaj a następnie wybrać z listy aplikację oraz klaster.
 5. Jeśli chcemy szybko usunąć wszystkie role użytkownika należy kliknąć Resetuj uprawnienia
 6. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając Zapisz

Przyznanie roli Globalnego Opiekuna Aplikacji

Istnieją dwie ścieżki służące do edycji roli GOA:

Przyznanie roli Lokalnego Administratora Katalogu Aplikacji

Istnieją dwie ścieżki służące do edycji roli LAKA:

Zarządzanie kategoriami zdefiniowanymi w systemie

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Kategorie (z grupy Administracja).
 3. W celu zmiany nazwy lub opisu kategorii należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu wybranej kategorii.
 4. W celu zmiany kolejności wyświetlania kategorii (zmiana będzie widoczna również na stronie wyszukiwania aplikacji) należy kliknąć odpowiednią ikonę strzałki w wierszu wybranej kategorii.
 5. W celu edycji kategorii podrzędnych lub nadrzędnych należy kliknąć nazwę kategorii, której podkategorie administrator chce zobaczyć, lub kliknąć nazwę kategorii na pasku powyżej listy.
 6. W celu dodania nowej kategorii należy kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie ona automatycznie umieszczona w aktualnie oglądanym miejscu hierarchii kategorii.

Obsługa zgłoszeń z prośbą o nadanie/usunięcie roli GOA

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Oczekujące (z grupy Akcje)
 3. Zaakceptować lub odrzucić wybrane zgłoszenie.
 4. Obsłużone zgłoszenia automatycznie przenoszone są do archiwum. (Można je zobaczyć wybierając pozycję Archiwum z grupy Akcje)
 • No labels