Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zalogowany użytkownik Katalogu Aplikacji może aplikować o przyznanie roli Globalnego Opiekuna Aplikacji. W tym celu należy kliknąć przycisk znajdujący się pod listą atrybutów na stronie wybranej aplikacji:

 

Aplikacja zostanie rozpatrzona przez Administratora Katalogu Aplikacji. Otrzymanie roli Globalnego Opiekuna oznacza przyjęcie obowiązków związanych z uzupełnianiem i utrzymywaniem informacji na temat aplikacji w Katalogu. Jedna aplikacja może posiadać wielu Globalnych Opiekunów, tak więc można aplikować o przyznanie tej roli również w przypadku aplikacji już posiadających opiekuna.

Użytkownik posiadający rolę Globalnego Opiekuna Aplikacji może złożyć wniosek o zwolnienie z niej. Służy do tego ten sam przycisk, co do złożenia aplikacji o przyznanie roli (będzie się jedynie różnił napisem na przycisku). Rezygnacja z roli Globalnego Opiekuna również musi zostać zaakceptowana przez Administratora Katalogu Aplikacji.


Użytkownik Katalogu Aplikacji będący pracownikiem PL-Gridu może również aplikować o rolę Lokalnego Opiekuna Aplikacji. W tym celu należy kliknąć przycisk znajdujący się pod listą atrybutów na stronie wybranej instancji aplikacji:

Aplikacja zostanie rozpatrzona przez Lokalnego Administratora Katalogu Aplikacji. Otrzymanie roli Lokalnego Opiekuna oznacza przyjęcie obowiązków związanych z uzupełnianiem i utrzymywaniem informacji na temat wszystkich instancji wybranej aplikacji na wybranym klastrze. Aplikacja może posiadać wielu Lokalnych Opiekunów na danym klastrze, tak więc można aplikować o przyznanie tej roli również w przypadku, kiedy instancja już posiada opiekuna.

Użytkownik posiadający rolę Lokalnego Opiekuna Aplikacji może złożyć wniosek o zwolnienie z niej. Służy do tego ten sam przycisk, co do złożenia aplikacji o przyznanie roli (będzie się jedynie różnił napisem na przycisku). Rezygnacja z roli Lokalnego Opiekuna również musi zostać zaakceptowana przez Lokalnego Administratora Katalogu Aplikacji.

  • No labels