Grant użytkownika może zostać zablokowany, gdy:

  • w grancie zostanie wykorzystane 100% przydzielonych zasobów obliczeniowych,
  • grant wykorzystywany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem. 


Grant może zostać zablokowany w danym ośrodku lub we wszystkich ośrodkach, o których zasoby wnioskowano w grancie. 

Aby uniknąć blokady grantu, należy zwracać uwagę na wykorzystanie zasobów w grancie (aby nie przekroczyć 100% wykorzystania) oraz korzystać z grantu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem badań.  

Aby kontynuować prace obliczeniowe w Infrastrukturze PLGrid po zablokowaniu grantu, należy skorzystać z innego aktywnego grantu lub zawnioskować o nowy grant (pilotażowy lub właściwy) z odpowiednim wyprzedzeniem.

  • No labels