Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniższa dokumentacja przeznaczona jest dla osób będących administratorami Katalogu Aplikacji.

Dokumentacja dla użytkowników dostępna jest na stronie - Podręcznik użytkownika Katalogu Aplikacji.

 

W Katalogu Aplikacji występuje szereg ról administracyjnych. Poniżej znajduje się spis wszystkich ról, z odnośnikami do szczegółowych stron pomocy.

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia wszystkich swoich ról administracyjnych poprzez wejście na stronę profilu. W tym celu należy wybrać pozycję Profil z listy rozwijanej po kliknięciu nazwy użytkownika na górnym pasku strony.

 

RolaZakres obowiązków
Administrator Katalogu Aplikacji (AKA)Główny administrator usługi. Jego zadaniem jest nadzorowanie wszystkich wydarzeń mających miejsce w Katalogu Aplikacji, posiada też najszerszy zestaw uprawnień.
Globalny Opiekun Aplikacji (GOA)Administrator (opiekun) konkretnej aplikacji, zajmuje się nadzorowaniem aplikacji i jej wersji oraz uzupełnianiem informacji o nich.
Lokalny Administrator Katalogu Aplikacji (LAKA)Osoba odpowiedzialna za koordynacje prac administracyjnych na danym klastrze.  Jest odpowiedzialny za przypisywanie opiekunów instancji aplikacji na danym klastrze poprzez przyznawanie im roli Lokalnego Opiekuna Aplikacji.
Lokalny Opiekun Aplikacji (LOA)Administrator (opiekun) wszystkich instancji danej aplikacji na konkretnym klastrze.

 

Struktura Dokumentacji

  • No labels