Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kto może to zrobić?

Nowy klaster może dodać do bazy Katalogu Aplikacji Administrator Katalogu Aplikacji (AKA)

Jakie są warunki wstępne?

Klaster musi być monitorowany przez produkcyjnego Nagiosa w Cyfronecie (https://ngi-mon.grid.cyf-kr.edu.pl/nagios/)

Jakie dane należy dostarczyć?

  • Niezbędny jest adres kolejki CREAM'a, gdzie Nagios zleca zadania monitorujące (dla klastra Zeus jest to na przykład cream.grid.cyf-kr.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid)
  • Jeżeli jest więcej niż jedna taka kolejka to wymagane jest podanie adresów wszystkich możliwych kolejek, do których mogą trafić zadania monitorujące Nagiosa
  • Opcjonalnie mile widziany jest jakiś opis klastra
  • Wskazać osobę (może być więcej niż jedna) pełniącą rolę LAKA dla klastra
  • Wskazać osobę (może być więcej niż jedna) pełniącą rolę domyślnego LOA dla klastra

Co zrobić by Katalog Aplikacji pokazywał aplikacje na nowym klastrze?

Nie trzeba podejmować żadnych akcji. Wszystko odbędzie się automatycznie. Nagios monitoruje jednak aplikacje na klastrach dwa razy na dobę, należy więc cierpliwie poczekać aż to zrobi.

 

  • No labels