Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W dziedzinie Ekologia użytkownikom PLGrid zostały udostępnione usługi oraz narzędzia pozwalające na zlecanie, konfigurowanie i oglądanie wyników obserwacji. Zintegrowane zostały dwie usługi: obserwacje fenologiczne, polegające na cyklicznym wykonywaniu zdjęć fotograficznych wybranych gatunków roślin oraz obserwacje nasion, gdzie monitorowane są warunki panujące w pomieszczeniach jak i w samych kontenerach przechowujących nasiona różnych gatunków roślin. Zbierane dane są udostępniane użytkownikom, którzy za pomocą portalu i przygotowanych narzędzi mogą przeglądać zebrane zdjęcia fenologiczne, wyświetlać tabele i wykresy zawierające dane z sensorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem usług zamieszczonych poniżej (jako "Child Pages").

  • No labels