Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

W leśnictwie istotnym zadaniem jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie). Pierwszym etapem jest zbiórka i przechowywanie nasion w odpowiednich warunkach. W tym celu część nadleśnictw posiada specjalne przechowalnie nasion, w których są one składowane na okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Usługa Obserwacje Nasion ma na celu ciągły monitoring warunków panujących w pomieszczeniach oraz kontenerach używanych do przechowywania oraz informowania użytkowników w przypadku wykrycia anomalii.

Przechowalnia nasion przeważnie podzielona jest na kilka komór, w których panują zróżnicowane warunki atmosferyczne, a które wykorzystywane są na różnych etapach przechowywania. Parametry mierzone w pomieszczeniach to wilgotność i temperatura, natomiast kontenery w których składowane są nasiona (beczki) wyposażone są w dwa zestawy czujników umieszczonych na dole oraz na górze, mierzące temperaturę, wilgotność oraz stężenie CO2.

W ramach usługi na terenie przechowalni nasion w nadleśnictwie Łopuchówko zainstalowany został zestaw czujników oraz niezbędne elementy infrastruktury, takie jak sieć oraz zasilanie. Dane zbierane w wyniku działania sensorów wysyłane są do serwera głównego oraz składowane w bazie danych. Dostęp do zbieranych danych jest możliwy na portalu Obserwacje Nasion. Uprawnione osoby są również w stanie konfigurować działanie systemu - modyfikować typy sensorów, zmieniać ustawienia wyświetlania typów danych, ustawiać wartości alarmowe, powodujące przesłanie alertów do zainteresowanych osób.

Aktywowanie usługi

Aby skorzystać z usługi Obserwacje nasion należy aktywować ją w Portalu PL-Grid. Jest ona dostępna w katalogu usług w dziale platformy dziedzinowej Ekologia. Do uruchomienia aplikacji nie potrzebne są dodatkowe usługi towarzyszące.

Przykład w jaki sposób można aktywować usługę znaleźć można w innej części niniejszego podręcznika: Usługi i aplikacje w PLGrid.

Pierwsze kroki

 Informacje zawarte na portalu Obserwacje Nasion dostępne są dla zalogowanych użytkowników. W tym celu należy kliknąć przycisk Zaloguj. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania OpenID PLGrid+, gdzie zostanie poproszony o uwierzytelnienie. W przypadku nie posiadania dostępu do usługi, zostanie wyświetlony monit pozwalający na automatyczne przyznanie praw do usługi Obserwacje Nasion. Po zalogowaniu się użytkownik zostanie przeniesiony na portal Obserwacji Nasion.

Głównym elementem portalu jest strona zatytułowana Dane z chłodni.

Portlet z filtrem po lewej stronie ekranu pozwala na wybór interesujących nas parametrów. Pierwszym kryterium jest czas obserwacji. Następnie z listy dostępnych urządzeń wybieramy interesujące nas sensory. Ostatnim elementem jest wybór wyświetlanych typów pomiarów. Do wyboru dostępne są następujące parametry:

 • Wartości fizyczne
  • Temperatura
  • Wilgotność
  • CO2
 • Wartości do monitoringu systemu
  • Pozostały czas baterii
  • Napięcie

Po wybraniu interesujących nas opcji oraz kliknięciu przycisku Odśwież wykres po prawej stronie zostanie przerysowany aby wyświetlić dane użytkownikowi. Wykres po prawej stronie pozwala użytkowi na interakcję: ukrywanie/pokazywanie elementów wykresu poprzez kliknięcie na legendę, zoom in / zoom out.

Zaawansowane użycie

Zaawansowane użycie jest dostępne tylko dla uprawnionych operatorów instalacji. Po przejściu na stronę Ustawienia wyświetlona zostanie lista wszystkich sensorów dostępnych w ramach projektu.

Z poziomu listy użytkownik jest w stanie w szybki sposób sprawdzić status sensorów oraz aktywować/dezaktywować akwizycje danych. Kliknięcie przycisku Edit (oraz Add sensor) powoduje otworzenie kolejnego okna, które umożliwia edycje samego sensora jak i konfiguracje danych przez niego zbieranych.

Wyjaśnienie poszczególnych pól konfiguracji sensora:

 • Name - unikalna nazwa sensora, nieedytowalna,
 • Description - opis sensora,
 • Update period - czas uśpienia sensora w formacie dd:hh:mm:ss. Przy każdym odczycie danych sensorowi wysyłana jest informacja, za jaki okres czasu ma wysłać kolejne dane. Aby oszczędzać energię sensor przejdzie w stan hibernacji do czasu kolejnego odczytu,
 • Use existing location- lokalizacja (umieszczenie sensora) w poszczególnych pomieszczeniach chłodni oraz kontenerach. Zaznaczenie checkboxa pozwala na wybór z istniejących lokalizacji w polu Select location. Odznaczenie natomiast pozwala na wprowadzenie nowej lokalizacji i przypisania jej do sensora,
 • MeasurementTypes - każdy sensor wysyła do aplikacji pomiary w postaci mapowania klucz - wartość. Pole MeasurementTypes pozwala na przypisanie poszczególnym kluczom (Device type name) typów danych, jakie one przedstawiają. Np. parametr BATT został oznaczy jako przedstawiający poziom naładowania baterii w procentach,
 • Tags - tagi opisujące sensor.

Po wybraniu odpowiednich opcji możemy zapisać zmiany wybierając przycisk Update.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dalszych informacji można szukać na stronie pomocy.

W przypadku uwag lub zaistniałych błędów prosimy kierować je w narzędziu Helpdesk (kolejka EKOGrid).

Informacje na temat leśnictwa (w tym składowania nasion) można znaleźć na oficjalnej stronie http://www.lasy.gov.pl/.

 

 • No labels