Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje 

1. Grant testowy

 • Służy do testowania potrzeb użytkownika w zakresie korzystania z Infrastruktury PLGrid.
 • Umożliwia szybki dostęp do zasobów.
 • W jego ramach użytkownikowi przysługuje: 1000 znormalizowanych godzin obliczeniowych i 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Prometheus (w sumie 5000 znormalizowanych godzin obliczeniowych i 50 GB przestrzeni dyskowej w całej Infrastrukturze PLGrid).
 • Obowiązuje maxjobwalltime=72
 • Zakładany jest na rok.
 • Nie można posiadać jednocześnie więcej niż jednego grantu testowego.
 • Nie podlega renegocjacjom.
 • Nie podlega rozliczeniu.
 • Publikacje powstałe w wyniku jego użytkowania należy zgłaszać za pomocą platformy Helpdesk.
 • Jest grantem odnawialnym - po zakończeniu czasu jego trwania uaktywnia się opcja "Aktywuj grant testowy" i ponownie można uzyskać dostęp do zasobów w ramach kolejnego grantu testowego.

2. Zespół testowy

 • Granty w ramach Portalu PLGrid zawsze są powiązane z istnieniem zespołów naukowych.

 • Każdy nowy użytkownik, który zakłada konto oraz podaje swoją afiliację, automatycznie staje się kierownikiem osobistego zespołu testowego. 

 • Parametry zespołu testowego są automatycznie ustawione przez system i nie ma możliwości ich edycji.

 • Parametry: 

  • ID: plgt-[plglogin bez przedrostka "plg-"]

  • Nazwa oraz opisZespół testowy użytkownika [plglogin]

  • Typ: prywatny (inni użytkownicy nie mogą go wyszukać za pomocą wyszukiwarki zespołów, jednak użytkownik ma możliwość dodawania nowych członków do swojego zespołu)

  • Członkowie: dany użytkownik
  • Status: aktywny (lub jeżeli jest to kolejny po 10-tym zespół - wymagana jest weryfikacja ze strony Operatora)
 • Mimo tego, że zespół testowy ma typ prywatny i nie ma możliwości wyszukania go przez postronnych użytkowników, kierownik tego zespołu może swobodnie dodawać oraz usuwać członków swojego zespołu.

Aktywuj grant testowy

Aby aktywować grant testowy, w przestrzeni Granty w zakładce Granty testowe należy kliknąć zielony przycisk "Aktywuj grant testowy".


W następnym kroku istnieje możliwość wybrania, w którym ośrodku grant testowy ma być aktywowany.

Grantu testowego nie można założyć na klastrze Prometheus.

Widok grantów testowych - Aktywacja grantu testowego

Przykładowy widok grantu testowego założonego dla klastra Zeus.


Po kliknięciu "Dodaj zasoby w Cyfronecie" wykonaniu akcji pojawi się widok z następującymi parametrami grantu:

 • Czas trwania: 1 rok,
 • Domyślne ID grantu: [plglogin]20XX[ab] (na wszystkich klastrach):
  • jeśli użytkownik posiadał już grant osobisty 2016a, jego nowy grant testowy będzie się nazywał [plglogin]2016b,
  • począwszy od roku 2017 wszystkie granty osobiste będą mieć wyłącznie końcówkę 'a' (2017a, 2018a, ...),
  • przykładowe ID grantu testowego wg wzorca [plglogin]20XX[ab] - plgjankowalski2016a
 • Moc obliczeniowa: 1000 CPUh (znormalizowane) w każdym ośrodku PLGrid (w sumie 5000 CPUh w całej Infrastrukturze PLGrid),
 • Przestrzeń danych: 10 GB (w sumie 50 GB w całej Infrastrukturze PLGrid).

Widok zasobów CPU dla grantu testowego  

Widok zasobów STORAGE dla grantu testowego

 • No labels