Skip to end of metadata
Go to start of metadata


English version


Rezygnujemy z normalizacji zasobów obliczeniowych


Wraz ze wdrożeniem nowego systemu grantów rezygnujemy ze współczynnika normalizacji. Zasoby w grantach historycznych zostaną przeliczone (podzielone przez 4). Przy składaniu wniosków o nowe granty prosimy o uwzględnienie tych zmian w szacowanych zasobach obliczeniowych.


Granty pilotażowe


Żegnamy się z grantami testowymi. W ich miejscu pojawią się granty pilotażowe. Podobnie jak było wcześniej z grantami testowymi, o grant pilotażowy zawnioskować będzie można raz do roku. Granty pilotażowe dostępne będą na wybranych klastrach,  a ich celem będzie umożliwienie Użytkownikom sprawdzenie możliwości, jakie daje im infrastruktura PLGrid. Granty pilotażowe trwają rok, a zasoby przyznawane w ich ramach wynoszą 1 000 h i 10 GB per klaster.

Co się zmienia?

  • Grant pilotażowy zakładany będzie odtąd na zespół naukowy.
  • Wnioskując o grant pilotażowy, Użytkownik musi wypełnić wszystkie metryki dotyczące swoich badań, m.in. podać tytuł grantu, cel naukowy, dziedzinę badań itd.
  • Gran pilotażowy można będzie renegocjować, a zrenegocjowany grant pilotażowy automatycznie staje się grantem właściwym.
  • Grant pilotażowy podlega rozliczeniu – po jego zakończeniu należy przesłać raport rozliczeniowy.  • No labels