Test

Podstawowe informacje

Użytkownik może zgłaszać wszelkie trudności oraz wątpliwości przez Helpdesk PLGrid. 


Dobre praktyki tworzenia zgłoszeń

Przy zgłaszaniu problemów bardzo prosimy o precyzyjny opis. W zależności od sytuacji zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje na temat aplikacji, której dotyczy problem,
  • wskazanie na którym klastrze występuje problem,
  • treść komunikatu o błędzie,
  • dane potrzebne do odtworzenia błędu (np. pliki wejściowe, skrypty itp.),
  • zrzuty ekranu.


Użytkownik Infrastruktury PLGrid może zgłosić problem jedną z dwóch ścieżek: 

Zgłoszenie poprzez stronę Helpdesk PLGrid 


Podstawowym systemem rejestracji i obsługi zgłoszeń jest strona internetowa Helpdesku:

https://helpdesk.plgrid.pl

Logowanie do systemu odbywa się poprzez mechanizm OpenID. Przy pierwszym logowaniu można zawnioskować o usługę poprzez OpenID. W przypadku, gdy użytkownik posiada ważny certyfikat PLGrid zaimportowany do przeglądarki, logowanie nastąpi automatycznie.

Do Helpdesku można również zalogować się przy pomocy hasła PLGrid (identycznego jak używane w Portalu użytkownika PLGrid).

Strona Helpdesku oferuje możliwość przeglądania historii zgłoszeń, przeszukiwania bazy danych z uprzednio rozwiązanymi problemami itp.

Po zalogowaniu zobaczymy formularz umożliwiający utworzenie nowego zgłoszenia, śledzenie historii nadesłanych problemów, a także przeszukiwanie bazy danych ze zgłoszeniami PLGrid.

Widok tworzenia nowego zgłoszenia przedstawiono poniżej. Użytkownik wpisuje treść zgłoszenia, opisując, z czym ma problem i podając maksimum informacji ułatwiających obsłudze rozwiązanie problemu. Istnieje możliwość podania identyfikatora grantu, którego problem dotyczy oraz załączników.


W widoku głównym użytkownika prezentowana jest lista zgłoszeń. Widoczny jest ich status wraz z datą ostatniej aktualizacji. Link do zgłoszenia (identyfikator HD-NUMER) prowadzi do widoku szczegółowego zgłoszenia.


Po kliknięciu na wybrane zgłoszenie przechodzimy do szczegółowego widoku statusu/historii problemu. Widzimy tam treść zgłoszenia, Komentarze (Historię), Status, Datę zgłoszenia i ostatniej aktualizacji.

W przypadku akcji, które musi podjąć użytkownik (odpowiedź na pytanie eksperta, potwierdzenie rozwiązania lub ponowne otwarcie zgłoszenia) pojawiają się odpowiednie przyciski. Użytkownik może też komentować zgłoszenie i dodawać załączniki, nie zmieniając statusu zgłoszenia.


Inne źródła informacji

Warto skorzystać z informacji zawartych w innych rozdziałach Podręcznika użytkownika.

Rozdziały Podręcznika można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki umieszczonej w lewym górnym rogu strony Podręcznika. 

  • No labels