Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacje dotyczące aplikacji, ich wersji oraz instancji są w Katalogu Aplikacji przechowywane w dwóch formach - w bazie danych oraz indeksie. Zadaniem indeksu jest składowanie informacji w sposób umożliwiający szybkie i skuteczne wyszukiwanie, uwzględniające wiele różnych atrybutów. Stąd wszystkie widoki prezentujące listy aplikacji, wersji lub instancji korzystają z danych zgromadzonych w indeksie, a nie w bazie danych. Dane w indeksie są odświeżane okresowo - raz na 15 minut - w związku z czym zmiany w informacjach dotyczących aplikacji pojawią się na listach z opóźnieniem. Użytkownik posiadający rolę AKA może ręcznie wywołać aktualizację indeksu poprzez odpowiedni widok w dashboardzie.

  • No labels