Użytkownik ma do wyboru dwie aplikacje klienckie systemu UNICORE: UNICORE Rich Client (URC) oraz UNICORE Commandline Client (UCC).

  • URC jest aplikacją graficzną. Program umożliwia zatem bardzo łatwe przygotowanie zadania, które może zostać następnie wysłane do wykonania na gridzie za pomocą jego kliknięcia myszką. Klient ten pozwala również na graficzne zaprojektowanie kaskady zadań (metodą „Przeciągnij i Upuść”).
  • UCC jest klientem tekstowym. Zadania przygotowywane są w postaci skryptów.

Oba programy pobrane mogą zostać ze strony projektu http://www.unicore.eu/download/unicore6/. Użytkownik może je rozpakować i uruchamiać na własnym komputerze. Możliwe jest również skorzystanie z tekstowego klienta UCC zainstalowanego na maszynach dostępowych (UI) w poszczególnych ośrodkach.

Do wyboru są zatem następujące metody dostępu: