Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeżeli zachodzi konieczność skontaktowania się z innymi osobami pełniącymi jakąś rolę w Katalogu Aplikacji można skorzystać z widoków AKA, LAKA, GOA, LOA i Domyślni LOA w dashboardzie.

  1. Wejść na stronę dashboardu.
  2. Z menu po lewej wybrać pozycję np. AKA.
  3. Wybrać odpowiednią osobę.
  4. Kliknąć na wybraną osobę.
  5. Zostanie otwarte okno tworzenia nowej wiadomości w programie pocztowym.

Jeżeli dla aplikacji nie został ustanowiony GOA jego obowiązki pełni AKA. Jeżeli instancja aplikacji na klastrze nie ma przypisanego żadnego LOA, obowiązki te przejmuje LAKA.

  • No labels