Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jedną z podstawowych funkcji Katalogu Aplikacji i Usług jest prezentacja listy aplikacji oraz usług udostępnianych w infrastrukturze PL-Grid. Użytkownik ma możliwość ograniczenia listy elementów do tych spełniających zadane kryteria.

Strona listy aplikacji składa się z następujących elementów:

 • Filtry (panel po lewej stronie)  umożliwiają ograniczenie prezentowanych informacji do tych, które spełniają wybrany zestaw parametrów. Możliwe jest wybranie aplikacji:
  • należących do konkretnej kategorii,
  • opisanych konkretnym tagiem lub grupą tagów,
  • znajdujących się w wybranym stanie,
  • dostępnych na zadanym klastrze,
  • domyślnych lub nie na swoim klastrze (widok instancji),
  • testowanych lub nietestowanych,
  • posiadających lub nieposiadających opiekuna,
  • wycofywanych lub niewycofywanych.
  Liczby obok filtrów informują ile aplikacji spełnia wymogi danego filtra.

 • Parametry wyświetlania  panel nad listą aplikacji. Dostępne są tu trzy opcje:
  • Wybór sposobu wyświetlania wyników wyszukiwania  aplikacje, wersje lub instancje. Wybranie jednej z opcji spowoduje przeładowanie listy i przejście do zadanego trybu wyświetlania. Tryb instancji jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • Wybór stopnia szczegółowości informacji  trzy środkowe przyciski panelu. Wybranie jednego z nich spowoduje dołączenie lub usunięcie niektórych szczegółów dotyczących wyświetlanych wyników wyszukiwania.

  • Wyszukiwanie  pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wyszukiwanej frazy. Wyszukiwanie dotyczy wszystkich dostępnych informacji dotyczących aplikacji, wersji oraz instancji.


 • Lista znalezionych aplikacji, wersji lub instancji. Jedną z wyświetlanych informacji (w widoku o średniej lub dużej szczegółowości) jest status aplikacji opis możliwych statusów znajduje się na stronie Podstawowe pojęcia.
W celu przejścia do strony konkretnej aplikacji należy wybrać z listy jej nazwę lub opis. Można również przełączyć widok na listę instancji za pomocą przycisku Instancje, a następnie wybrać z listy od razu konkretną instancję aplikacji.

 • No labels