Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Podstawowe informacje

Logowanie do Portalu Użytkownika:

  • wymaga posiadania aktywnego konta (należy się wcześniej zarejestrować),
  • odbywa się z podaniem loginu z przedrostkiem "plg" (tzw. plglogin) i hasła - wybranych podczas rejestracji konta. 

Panel logowania

Panel logowania pojawia się po wejściu na adres: https://portal.plgrid.pl/. Zawiera pola, w które należy wpisać login i hasło, wybrane podczas rejestracji konta. 

Po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk "Zaloguj się".


Zmiana hasła

Jeśli chcesz zmienić hasło w Portalu na nowe, wejdź do widoku "Profil" i kliknij przycisk "Zmień hasło" na górze okna.

Opcja ta jest przydatna, gdy Użytkownik zna swoje hasło (nie zapomniał go), ale chce je zmienić, np. ze względów bezpieczeństwa (gdy np. sam udostępnił swoje hasło, co jest zabronione).

Problemy z logowaniem

Nie pamiętam hasła lub loginu

Użytkownik może odzyskać dostęp do konta po zapomnieniu hasła lub loginu. Należy wtedy skorzystać z opcji Nie pamiętam danych logowania, która umieszczona jest na stronie https://portal.plgrid.pl/ poniżej pól logowania:

Po wybraniu opcji pojawi się pole do wpisania plgloginu lub adresu e-mail. Adres e-mail musi być taki sam jak ten podawany w trakcie rejestracji konta.

Po udanej zmianie hasła należy logować się do Portalu, pozostałych narzędzi Infrastruktury oraz na klastry z użyciem nowego hasła. Jeśli stare hasło zostało zapisane wcześniej w przeglądarce internetowej, należy je nadpisać lub skasować.

Problem z logowaniem mimo podawania prawidłowego loginu i hasła

Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, z których co najmniej 5 powinno być różnych. Powinno zawierać znaki z co najmniej trzech z czterech kategorii: duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne !@#$%^&*+-=_

Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu.


W przypadku problemów z logowaniem mimo podawania prawidłowego loginu i hasła proszę podjąć następujące kroki.

  1. Proszę upewnić się, że w haśle występują jedynie znaki specjalne:
    !@#$%^&*+-=_

  2. Proszę spróbować zalogować się w przeglądarce Firefox. Firefox jest przeglądarką zalecaną do korzystania z portalu PLGrid.
  3. Proszę spróbować zalogować się na innym komputerze. Po 3 nieudanych próbach wpisania hasła pojawia się captcha, która nie działa poprawnie i na jakiś czas blokowane jest IP.
  4. Proszę zmienić hasło i spróbować zalogować się nowym hasłem.

Jeśli te środki zawiodą należy stworzyć zgłoszenie w Helpdesku oraz załączyć do niego zrzut ekranu z komunikatem błędu.

  • No labels