Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po wybraniu sposobu logowania przez usługę Unity IDM do portalu UNICORE użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania. Można w niej wybrać jeden z dwóch sposobów logowania:

Ekran wyboru sposobu logowania prezentuje poniższy obrazek.

Strona logowania Unity do portalu UNICORE

Po zalogowaniu dowolną metodą pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik określa ustawienia wymagane przez portal UNICORE. Domyślne wartości są wystarczające, niemniej zaawansowani użytkownicy mogą zmodyfikować ustawienia następujących parametrów:

  • w przypadku większej liczby zarejestrowanych certyfikatów w portalu PL-Grid, należy wybrać, którym z nich będzie wykorzystywany podczas sesji w portalu UNICORE,
  • lista atrybutów przekazywanych do portalu UNICORE (ukrycie ich może mieć wpływ na dostęp do niektórych elementów portalu),
  • czas trwania wystawionej delegacji zaufania dla portalu UNICORE w celu zlecania zadań w jego imieniu.

Ustawienia dla UNICORE podczas logowania

Dodatkowo, na samym dole strony istnieje możliwość zapamiętania wybranych ustawień na przyszłość. Oznacza to, że przy kolejnym logowaniu użytkownik nie będzie pytany o potwierdzenie powyższych parametrów. Oczywiście, w przypadku zmiany decyzji, istnieje możliwość modyfikacji zapamiętanych ustawień w panelu użytkownika usługi Unity IDM.

Co dalej?

Po udanym zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany z powrotem na stronę portalu UNICORE. Pierwszym ekranem zalogowanego użytkownika jest widok aktualności opisany w kolejnej sekcji.