Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis usługi

DataBank to usługa portalowa integrująca z infrastrukturą PLGrid wybrane systemy do tworzenia elektronicznych formularzy i zbierania danych naukowych. Usługa umożliwia użytkownikom w prosty sposób definiowanie problemowo-zorientowanych formularzy i samodzielne budowanie baz i banków danych oferując rozproszonym zespołom badawczym możliwość wielosesyjnego i wieloośrodkowego gromadzenia i współdzielenia danych przeznaczonych do dalszej analizy. Eksport danych do formatów umożliwiających ich dalsze przetwarzanie w usłudze R-SAD.DataBank jest usługą umożliwiającą zbieranie i przechowywanie danych dowolnego typu. Usługa powstała z myślą o pomocy w zbieraniu danych do badań naukowych. DataBank udostępnia między innymi takie akcje jak:

 •   eksport zbioru rekordów z projektu,
 •   import zbioru rekordów do projektu,
 •   eksport metadanych z projektu,
 •   eksport dokumentu dołączonego do pojedynczego rekord projektu,
 •   import dokumentu, który zostanie dołączony do pojedynczego rekordu projektu,
 •   kasowanie dokumentu dołączonego do pojedynczego rekord projektu,
 •   eksport różnego typu dokumentów dołączonych do projektu,
 •   eksport zdarzeń zachodzących w projekcie,
 •   eksport grupy zdarzeń (Arms) dla projektu,
 •   eksport powiązań pomiędzy dokumentami oraz zdarzeniami,
 •   eksport użytkowników danego projektu.

 

Adres usługi

Usługa dostępna jest pod adresem: databank.plgrid.pl

Dostępne narzędzia w DataBank

 • OpenClinica - OpenClinica jest jednym z najczęściej używanym oprogramowaniem typu 'open-source' w badaniach klinicznych. OpenClinica rozwijana jest od 2005 roku, została zaprojektowana z myślą o wielu potrzebach nowoczesnych środowisk badawczych.
 • Redcap - Prosta aplikacja, której zadaniem jest umożliwiać integrację danych medycznych oraz wykonywanie obliczeń na infrastrukturze PLGrid.Użytkownik ma dostęp do spójnej bazy danych, może przeglądać, filtrować dane zebrane przez innych użytkowników.
 • Simple - Zaawansowana aplikacja do gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz statystycznych. Aplikacja umożliwia zbieranie danych dowolnego typu, import/ekport danych, dostęp do danych za pomocą API, robudowany system formularzy i ankiet.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dodatkowe materiały dotyczące wykorzystania usługi dostępne są tutaj, na  stronie pomocy usługi (strona dostępna po zalogowaniu) oraz tutaj.

Dodatkowo: krótki tutorial w jęz. ang..

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.

Kontakt

Zgłaszanie problemów i pomoc poprzez system helpdesk.

 

 

 

 • No labels