Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ze względu na dużą interdyscyplinarność badań prowadzonych w obszarze nanotechnologii istnieje wyraźna potrzeba współdzielenia danych eksperymentalnych i wyników analiz pomiędzy, często odległymi geograficznie zespołami. W ramach gridu dziedzinowego Nanotechnologie przygotowaliśmy platformę AuxEx. Jest to aplikacja webowa służąca do gromadzenia, przetwarzania i współdzielenia danych eksperymentalnych. Aplikacja jest dedykowana dla konkretnych grup badawczych, co zmniejsza do minimum koszt wdrożenia aplikacji w grupach badawczych, które zdecydowały się na jej wykorzystanie.

Ta część Podręcznika Użytkownika zawiera odnośniki do dokumentacji związanej z konkretnymi dziedzinami badawczymi. Zachęcamy do zapoznania się z listą zamieszczoną poniżej (jako "Child Pages").

 

  • No labels