Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi


Usługa przeznaczona jest dla osób, które jako podstawowe narzędzie badawcze wykorzystują metody Dynamiki Molekularnej. Usługa dostarcza szeregu narzędzi, w tym:

  • narzędzi umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie symulacji dynamiczno-molekularnej,
  • narzędzi służących do analizy rezultatów symulacji, w szczególności do charakteryzacji struktury materiałów symulowanych numerycznie.

W skład Portalu NanoMech wchodzą następujące narzędzia składowe:

  • narzędzie "Molecular Dynamics" - umożliwia ono przygotowanie oraz przeprowadzenie symulacji dynamiczno-molekularnej, stanowi interface użytkownika umożliwiający zlecenie zadań wykorzystujących programy LAMMPS oraz nanoMD,
  • narzędzie "Anelli" - służy ono do analizy pierścieniowej materiałów symulowanych numerycznie, umożliwia charakteryzacje uporządkowania średniego zasięgu,
  • narzędzie "Simpl" - umożliwia ono charakteryzację uporządkowania krótkiego zasięgu przy użyciu analizy wielościanów Voronoi'a.

Aktywowanie usługi

Aby skorzystać z usługi należy posiadać konto w portalu PL-Grid (Dokładny opis rejestracji w portalu można znaleźć w Podręczniku użytkownika PL-Grid.).

Po założeniu konta w portalu PL-Grid konieczna jest aktywacja usługi "Nanomechanika".

W tym celu należy zaaplikować o usługę. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonać. W katalogu aplikacji i usług należy wyszukać i zaaplikować o dostęp do usługi Nanomechanika

Szczegółowy informacje dotyczące sposobu wykorzystania Katalogu aplikacji i usług można odnaleźć w dokumentacji (Usługi i aplikacje w PLGrid).

 

Pierwsze kroki

Portal Nanomechanika można odwiedzić bezpośrednio (pomijając Portal PL-Grid). Dostępny jest on pod adresem: https://portal.plgrid.pl/web/plg_nzs_nanomechanika/default

Po przejściu do portalu użytkownikowi powinien pokazać się ekran powitalny, taki jak na rysunku poniżej.

Rysunek 1: Ekran powitalny Portalu Nanomechanika umożliwiający wybranie sposobu rejestracji

 

Na górze ekranu dostępne jest menu, umożliwiające przejście do wybranej podstrony portalu. Kolejne podstrony to: "Nanomechanika""Symulacje komputerowe", "Obróbka ubytkowa""Erozja ubytkowa" oraz "Zarządzanie plikami".

Podstrony "Symulacje komputerowe""Obróbka ubytkowa" oraz "Erozja ubytkowa" grupują usługi z trzech głównych dziedzin, dla których wsparcia dostarcza portal.

Podstrony "Nanomechanika" oraz "Zarządzanie plikami" dostarczają narzędzi wspólnych dla głównych gałęzi. Przejście na podstronę "Nanomechanika" przenosi użytkownika do ekranu powitalnego. Na podstronie "Zarządzanie plikami" dostępne jest narzędzie umożliwiające zarządzania danymi przechowywanymi w ramach Infrastruktury PL-Grid.

Szczegółowy opis poszczególnych dostępnych w ramach portalu narzędzi został przedstawiony na podstronach dokumentacji: Anelli, Molecular Dynamics oraz Simpl.

  • No labels