Test


Infrastruktura PLGrid oferuje Użytkownikom możliwość prowadzenia obliczeń naukowych w oparciu o zasoby typu:

  • Computing (CPU, GPU – zasoby obliczeniowe, czas procesora liczony w godzinach),
  • Storage (składowanie danych),
  • Cloud (uruchamianie maszyn wirtualnych).

Granty w PLGrid 

  • Grant obliczeniowy pozwala uzyskać dostęp do zasobów PLGrid. 
  • Grant to umowna nazwa na porozumienie między Użytkownikiem a ośrodkami dotyczące zasobów. Określa specyfikę i parametry zasobów, które mają być udostępnione Użytkownikowi do realizacji celów naukowych.
  • Granty skorelowane są z zespołami naukowymi.


W ramach Infrastruktury wyróżniamy dwa typy grantów:

  • Grant pilotażowy PLGrid: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Athena, do wykorzystania w ciągu roku. Zasoby w grancie pilotażowym dostępne są do godziny od momentu zawnioskowania o nie.
  • Grant właściwy PLGrid: daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia – przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę Użytkowników (członków danego zespołu).

Korzystanie z grantów jest dostępne jedynie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywną afiliację (powiązanie z nauką polską).

Korzystanie z zasobów PLGrid

Sprawdź, czy oprogramowanie, z którego chcesz korzystać, jest dostępne na klastrach. 

Wyszukaj potrzebne programy:

  • na UI klastrów – za pomocą komendy: module avail |& grep -i nazwa_programu

Sprawdź, jakimi zasobami dysponuje klaster. 

Przejdź do oferty zasobów PLGrid: http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC.


SPRAWDŹ: SŁOWNICZEK

  • No labels