Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Infrastruktura PLGrid oferuje Użytkownikom możliwość prowadzenia obliczeń naukowych w oparciu o zasoby typu:

 • Computing (zasoby obliczeniowe - czas procesora liczony w godzinach),
 • Storage (składowanie danych),
 • Cloud (uruchamianie maszyn wirtualnych).

Granty w PLGrid 

 • Grant obliczeniowy pozwala uzyskać dostęp do zasobów PLGrid. 
 • Grant to umowna nazwa na porozumienie między Użytkownikiem a ośrodkami dotyczące zasobów. Określa specyfikę i parametry zasobów, które mają być udostępnione Użytkownikowi do realizacji celów naukowych.
 • Granty zawierają gwarancje na otrzymanie zasobów.
 • Granty skorelowane są z zespołami badawczymi.


W ramach Infrastruktury wyróżniamy dwa typy grantów:

 • Grant testowy: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Prometheus (w sumie 5000 godzin i 50 GB w całej Infrastrukturze), do wykorzystania w ciągu roku.
 • Grant właściwy: grant przyznawany zespołom badawczym. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę użytkowników (członków zespołu). Grant właściwy daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia - przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid.

Korzystanie z grantów jest możliwe dla użytkowników, którzy posiadają aktywną afiliację (powiązanie z nauką polską).

Korzystanie z zasobów PLGrid

Korzystanie z zasobów w ramach grantów odbywa się przez:

 • dostęp lokalny (obliczenia na maszynie dostępowej - UI, z której zleca się zadania na klaster),
 • dostęp przez middleware (oprogramowanie pośredniczące) lub
 • dostęp przez portal dziedzinowy, zlecający zadania na klaster.

Wybierz najlepszy dla siebie sposób prowadzenia obliczeń


1. Określ swoje preferencje:

Twoje preferencjeZalecany sposób prowadzenia obliczeńInstrukcja korzystania
 • Korzystasz z zasobów jednego klastra
 • Preferujesz jeden ośrodek obliczeniowy
 • Preferujesz tekstowy dostęp do klastra (przez terminal lub wiersz poleceń, za pomocą komendy SSH)
dostęp lokalnyUruchamianie zadań bezpośrednio przez system kolejkowy (SSH)
 • Korzystasz z zasobów więcej niż jednego klastra
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra, ale chcesz dystrybuować zadania na wolne zasoby, obojętnie w jakim ośrodku
 • Potrzebujesz korzystać z wersji okienkowej oprogramowania typu middleware
 • Jesteś członkiem VO (wirtualnej organizacji)

dostęp przez middleware

(QCG)

Uruchamianie zadań przez QosCosGrid • Korzystasz z aplikacji dziedzinowych, dedykowanych konkretnej dziedzinie nauki
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra
dostęp przez portal dziedzinowy
 • Korzystasz na co dzień z oprogramowania naukowego w wersji okienkowej
 • Chcesz zlecać zadania na klaster przez program dedykowany do obliczeń naukowych
dostęp przez GUI (graficzny interfejs użytkownika)

UI - GUI

Obliczenia w trybie graficznym na klastrach ACK Cyfronet AGH


2. Sprawdź, czy oprogramowanie, z którego chcesz korzystać, jest dostępne na klastrach. 

Wyszukaj potrzebne programy:

  1. w Katalogu Aplikacji i Usług: https://aplikacje.plgrid.pl/ lub
  2. na UI klastrów za pomocą komendy: module avail |& grep -i nazwa_programu

3. Sprawdź, jakimi zasobami dysponuje klaster. 

Przejdź do oferty zasobów PLGrid: http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC.


SPRAWDŹ: SŁOWNICZEK

 • No labels