Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

OpenClinica jest jednym z najczęściej używanym oprogramowaniem typu 'open-source' w badaniach klinicznych. OpenClinica rozwijana jest od 2005 roku, została zaprojektowana z myślą o wielu potrzebach nowoczesnych środowisk badawczych.

Adres usługi

Usługa dostępna jest pod adresem: databank.plgrid.pl/openclinica

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

Jeżeli użytkownik posiada już konto w PLGrid oraz posiada aktywną usługę QosCosGrid. Można od razu przejść do sekcji logowania.

 

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywować (jeżeli nie jest jeszcze aktywowana) usługę nadrzędną QosCosGrid (Usługi Globalne).
 4. Aplikować o usługę DATABANK OpenClinica: https://aplikacje.plgrid.pl/service/data-bank-openclinica/ (korzystanie z katalogu aplikacji: Usługi i katalog aplikacji)

 

Informacja o aktywowaniu usługi wysłana zostanie na adres e-mail podany przy rejestracji w portalu PL-Grid.

Logowanie do usługi

 1. Wejść na stronę usługi

 2. Kliknąć przycisk 'Login with OpenID'
 3. Wpisać dane logowania PlGrid

  W przypadku gdy użytkownik wgrał swój certyfikat do przeglądarki to podawanie hasła nie jest konieczne (informacje jak dodać certyfikat do przeglądarki można znaleźć tutaj).

 4.  Po pomyślnej weryfikacji danych, w usłudze OpenClinica  zostanie utworzone automatycznie konto użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do usługi OpenClinica.

Pierwsze kroki

Dodanie formularza (CRF)

 1. Najechać myszką ma zakładkę 'Tasks', a następnie kliknąć w 'CRFs'
 2. Kliknąć opcję 'Create a New CRF'
 3. Wybrać plik w formacie CRF
 4. Kliknąć w Preview CRF Version:
 5. Sprawdzić czy struktura formularza jest właściwa, jeżeli tak to kliknąć 'Continue'.
 6. Po pomyślnym zapisaniu powinien pojawić się komunikat:

Dodanie zdarzeń

 1. Wejść w Tasks a następnie kliknąć 'Build Study'
 2. Kliknąć zaznaczony poniżej przycisk
 3. Uzupełnić formatkę i kliknąć 'Continue'
 4. Wybrać formularze, które mają być uwzględnione w danym wydarzeniu i kliknąć 'Continue'
 5. Wybrać potrzebne opcje
 6. Zatwierdzić zmiany ('Confirm and Finish') lub zatwierdzić oraz dodać kolejne wydarzenie ('Confirm and Create Another Definition')

Dodanie pacjenta do danych

 1. Na stronie głównej kliknąć 'Subject Matrix', a następnie 'Add New Subject'
 2. Uzupełnienie formatki oraz zatwierdzenie (przycisk 'Add')
 3. Aby dodać dane do pacjenta należy kliknąć w ikonkę 'Enter Data'
 4. Uzupełnić potrzebne dane i kliknąć 'Save'

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dodatkowe materiały dotyczące wykorzystania usługi dostępne są na stronie z dokumentacją, tutaj  oraz na stronie bloga.

Dodatkowe informacje o OpenClinica.

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.

 

Kontakt

Zgłaszanie problemów i pomoc poprzez system helpdesk.

 

 

 • No labels