Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Opis

Prosta aplikacja, której zadaniem jest umożliwiać integrację danych medycznych oraz wykonywanie obliczeń na infrastrukturze PLGrid.Użytkownik ma dostęp do spójnej bazy danych, może przeglądać, filtrować dane zebrane przez innych użytkowników.

Adres usługi

Usługa dostępna jest pod adresem: databank.plgrid.pl/simple

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

Jeżeli użytkownik posiada już konto w PLGrid oraz posiada aktywną usługę QosCosGrid. Można od razu przejść do sekcji logowania.

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywować (jeżeli nie jest jeszcze aktywowana) usługę nadrzędną QosCosGrid (Usługi Globalne).

 

Informacja o aktywowaniu usługi wysłana zostanie na adres e-mail podany przy rejestracji w portalu PL-Grid.

Logowanie do usługi

 1. Wejść na stronę usługi

 2. Kliknąć przycisk 'Zaloguj'
 3. Wpisać dane logowania PlGrid

  W przypadku gdy użytkownik wgrał swój certyfikat do przeglądarki to podawanie hasła nie jest konieczne (informacje jak dodać certyfikat do przeglądarki można znaleźć tutaj).

 4.  Po pomyślnej weryfikacji danych, w usłudze DataBank SImple zostanie utworzone automatycznie konto użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do usługi DataBank SImple.

Pierwsze kroki

 1. Strona główna

  Opis poszczególnych Paneli

  1. Panel danych – panel zarządzania danymi, w którym znajdują się statyczne struktury, definicje formularzy oraz dane demograficzne.
  2. Dynamiczne formularze – panel odpowiadający za dynamiczne widoki, eksport danych, wykonywanie obliczeń, generowanie skryptów
  3. Panel Zarządzanie – panel dotyczący danych statycznych /słownikowych (szpitale, choroby itp.), raporty, zarządzanie filtrami itp.
  4. Dane demograficzne – skrót do tabeli z danymi demograficznymi
  5. Skrót do wybranego w ustawieniach dynamicznego formularza/widoku .
  6. Szukaj – szukanie pacjentów.
  7. Panel użytkownika – ustawienia, wyeksportowane pliki oraz skrypty
 2. Panel Danych

  • a: Tabela z danymi demograficznymi
  • b-e oraz h : listy formularzy
  • f -:panel importu danych
  • i:  panel zleconych zadań
 3. Panel dynamicznych formularzy

  1. Lista zdefiniowanych dynamicznych formularzy

  2. Edycja danych poprzez dynamiczne formularze

  3. Definicje/struktury dynamicznych formularze

  4. Eksport danych

  5. Obliczenia: generowanie skryptów, eksport danych.

  6. Skrypty – tworzenie szablonów skryptów

 4.  Panel użytkownika

  1. Eksport : lista  gotowych plików do pobrania, wyeksportowanych przez użytkownika

  2. Skrypty : lista  gotowych skryptów do pobrania w raz z danymi, wyeksportowanych przez użytkownika

 5. Przegląd danych

  1. Dane demograficzne


   a - szukaj pacjentów,

   b - widok pełno ekranowy

   c - pasek nawigacji stron

   d - pasek nawigacji pacjentów,

   e - lewy lub prawy przycisk myszy by otworzyć menu pacjenta.

  2. Widok pacjenta

   1. formularze pacjentów
   2. lista wszystkich formularzy pacjentów
   3. powiadomienia dotyczące pacjentów
   4. diagnozy pacjentów
  3. Widok formularza

   1. „Dane demograficzne” – podstawowe dane pacjenta,
   2. „Wybór formularza” – wybór formularza oraz badania, które pacjent miał wykonane dla danego formularza,
   3. „Szukaj innego pacjenta” – szybkie przejście do innego pacjenta,
   4. „Filtruj arkusze” – filtracja arkuszy w liście dostępnych formularzy,
   5. „Zmień widok” -  umożliwia zmianę szerokości kolumn oraz kolejność.
  4. Filtracja

   1. zawiera(równe) – dla wartości numerycznych -> „równe”, dla wartości tekstowych -> „zawiera”,

   2. puste – uwzględnij puste wartości,

   3. lista wartości – lista wartości jakie może przyjąć wartość w kolumnie (wartości oddzielone przecinkiem)

   4. szukaj – przeszukuje dostępne wartości dla danej kolumny/atrybutu.
 6.  Tworzenie Struktur

  (Panel danych -> Stwórz arkusz )

  1. dodawanie atrybutów (kolumn) - wybór jednego z trzech podstawowych typów: data, tekst, liczba. Typ złożony wykorzystywany jest do kolumn podsumowujących

  2. Wybór grupy - grupa domyślna - 'Domyślna'
  3. Krotność badania - ile razy każdy pacjent powinien mieć wykonane dane badanie
 7. Import

  1. Podać plik

  2. Wybrać ustawienia

  3. Zatwierdzanie

   Po pomyślnym zatwierdzeniu importu (jeżeli arkusze już istnieją w bazie, to najpierw trzeba je usunąć) należy odczekać chwilkę:

   1. Podgląd - umożliwia podgląd nowych, dodanych pacjentów (w przykładowym arkuszu, nie ma nowych pacjentów), dane formularzy oraz struktury nowych formularzy

   2. Raport - raport z importu

   3. Zapisz - przenosi dane do bazy danych

  4. Zapis

   Po zatwierdzeniu zapisu - stan zadania importu powinien zmienić się na 'saved'.

Gdzie szukać dalszych informacji oraz kontakt

Zgłaszanie problemów i pomoc poprzez system helpdesk.

 • No labels