Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Strona aplikacji prezentuje zgromadzone w Katalogu Aplikacji informacje dotyczące aplikacji, jej wersji oraz instancji. Na górze strony dostępnych szereg jest sześć zakładek cztery dostępne zawsze i dwie kolejne dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Opisy poszczególnych zakładek znajdują się poniżej.

Szczegóły

Ogólne informacje dotyczące aplikacji. Wyświetlane są tutaj następujące informacje:

  1. nazwa aplikacji,
  2. krótki opis,
  3. logo,
  4. ewentualne powiadomienie o trwającym przestoju  informacje o przyczynie i przewidywanym czasie zakończenia,
  5. ewentualne powiadomienie o wycofywaniu aplikacji z planowaną datą wycofania,
  6. status aplikacji  informacja o dostępności aplikacji w ofercie PL-Gridu. Zależy od stanu ustalonego przez administratora  planowana, dostępna lub wycofana  oraz od wyników testów instancji aplikacji i ewentualnych przestojów,
  7. wspierana  wspieranie oznacza, że aplikacja ma przydzielonego globalnego opiekuna, czyli administratora zajmującego się nadzorowaniem aplikacji oraz uzupełnianiem informacji o niej,
  8. inne informacje (niektóre mogą nie być zdefiniowane w systemie, w takim wypadku nie będą wyświetlane): data wprowadzenia / wycofania z oferty, tagi, licencja, producent, adres strony internetowej,
  9. lista nadchodzących przestojów.

Pod szczegółami aplikacji wyświetlana jest lista jej wersji. Po wybraniu jednej z pozycji, lista zastępowana jest szczegółami dotyczącymi wybranej wersji. Prezentowane są informacje analogiczne do dotyczących aplikacji (opisanych wyżej). Pod szczegółami wersji pojawia się lista dostępnych instancji  wybranie jednej z nich spowoduje zastąpienie listy szczegółami tej instancji (analogicznie jak dla aplikacji). W każdej chwili możliwy jest powrót do listy instancji lub wersji poprzez kliknięcie linku Inne instancje lub Inne wersje.

Na prawo od nazwy aplikacji, wersji lub instancji znajdują się przyciski Obserwuj oraz, dla zalogowanych użytkowników, Edytuj dokumentację. Ich działanie zostało opisane na stronach Zapisywanie się na newsletter oraz Edytowanie dokumentacji.

Dokumentacja

Dokumentacja użytkownika przeglądanej aplikacji. Jeśli w zakładce Szczegóły wybrano wersję lub instancję aplikacji, to wyświetlana zostanie również jej dokumentacja (jeśli została utworzona). Zalogowani użytkownicy mogą edytować dokumentację za pomocą przycisku Edytuj znajdującego się na prawo od nazwy aplikacji.

Monitorowanie

Zakładka dostępna wyłącznie po zalogowaniu.

Tabelaryczna prezentacja aktualnego statusu wszystkich instancji aplikacji. W tabeli wyświetlane są ikony prezentujące status każdej zarejestrowanej w systemie instancji. Kliknięcie ikony spowoduje przeniesienie na stronę wybranej instancji.

Moduły domyślne

Zakładka dostępna wyłącznie po zalogowaniu.

Tabelaryczna prezentacja modułów oznaczonych jako domyślne wersje aplikacji na poszczególnych klastrach.

 

Przypadki użycia

Przykłady uruchomienia aplikacji z konkretnymi danymi. Przypadek użycia składa się z jednej lub wielu konfiguracji uruchomieniowych  konkretnych zestawów danych, z jakimi należy uruchomić aplikację. Wszystkie pliki (skrypty uruchomieniowe, pliki wejściowe oraz wyjściowe) można pobrać jako archiwum .zip poprzez kliknięcie ikony znajdującej się na prawo od nazwy i opisu konfiguracji.

Wiadomości

Informacje o ostatnich wydarzeniach dotyczących aplikacji. Mogą dotyczyć pojawienia się nowych wersji lub instancji, udostępnienia lub ich wycofania.

  • No labels