Test


Aby utworzyć zadanie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybranym systemie docelowym lub na rejestrze (wówczas aplikacja sama zadecyduje, na którym systemie zadanie zostanie wykonane) i wybrać: create job.


W oknie, które się pojawi należy wybrać GridBean, który posłuży do przygotowania zadania. Gridbean pozwala w łatwy sposób wprowadzić parametry, przekazać pliki, ustalić zasoby z jakimi zadanie zostanie wykonane.

 

GridBean Generic umożliwia uruchomienie każdej zainstalowanej na Gridzie i wprowadzonej przez administratorów UNICORE’a aplikacji.

 GridBean Script pozwala na uruchomienie skryptu napisanego w języku Bash, Python, C.

 Pozostałe GridBeany stanowią dedykowany interfejs graficzny dla niektórych programów (np. Povray, Blast, R).


Nie wszystkie dostępne GridBeany są widoczne po rozpakowaniu paczki z klientem URC. Niektóre muszą być wcześniej pobrane. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Download Applications i wskazać odpowiedni program.


Interfejs graficzny

 

GridBean każdego zadania składa się z kilku zakładek. Pierwsza (czasem również kilka kolejnych) umożliwiają wprowadzenie parametrów zadania.

 

Zakładka Files

 

Zakładka Files umożliwia import/eksport plików, jeśli nie jest on przewidziany w interfejsie zadania udostępnionym w poprzedniej zakładce. Aby wskazać pliki wejściowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w wolnym rzędzie kolumny Name i wybrać Add File.


Z rozwijanego menu kolumny Source Type wybrać należy miejsce, gdzie aktualnie znajduje się plik (lokalny komputer, zdalny storage, inne). Następnie klikając w kolumnie File(s) In Job Directory należy, za pośrednictwem nowo otwartego okna dialogowego, wybrać odpowiedni plik.


Analogicznie przygotować można pliki do eksportu.


Zakładka Variables


W zakładce Variables wskazać można ewentualne zmienne wykorzystywane przez zadanie. Sposób dodania zmiennych jest analogiczny do sposobu dodania pliku do importu/eksportu.Zakładka Resources

 

Podczas przygotowywania zadania określić również zasoby, z którymi będzie ono wykonane. W zakładce Resources przygotowywanego zadania zobaczyć można ich domyślne wartości oraz dokonać ewentualnej zmiany domyślnych zasobów, np. liczby węzłów na których zadanie będzie wykonywane.

Zmieniając domyślne wartości warto zapoznać się z opisem zasobów dostępnych w PL-Gridzie: www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow.


Co dalej?

Uruchomienie zadania


 


 


 


  • No labels