Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Przygotowane zadanie może zostać wysłane do uruchomienia na Gridzie za pomocą przycisku Submit.Uruchomiona aplikacja pojawi się wówczas jako kolejna zakładka w oknie zadań. Na górnej belce widoczny będzie status zadania.

 

 

Co dalej?

Pobranie wyników

 


  • No labels