Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wczytanie form falowych kasuje poprzednie opracowanie, o ile moduł specjalnie nie ma zablokowanej tej opcji, i ewentualnie wywołuje przeszukiwanie opracowania pasującego do zapisów sejsmicznych w bazie danych.

  • No labels