Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduły sortowania sejsmogramów dołączają się do listy metod sortowania, które są wywoływane przez kliknięcie ikony  w oknie głównym SWIP5. Czynność ta powoduje chwilową zmianę sortowania kanałów w oknie głównym, które standardowo są sortowane według nazwy (Rys. 34).

Rys. 34 Ikona sortowania sejsmogramów

  • No labels