Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduł ten pełni funkcje eksportu, wymaga spełnienia takich samych warunków jak przy eksporcie katalogu i wywołuje się go z menu poleceniem File  Import  HTML catalog, ale może tworzyć cały system plików powiązanych linkami dla obsługi wielu stron WWW.

  • No labels