Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

>>> Full documentation in english only <<<

...

Wirtualne Obserwatorium (ang. VO - Virtual Observatory) jest inicjatywą środowiska astronomicznego koordynowaną poprzez IVOA, która na celu integrację wszelkich danych, zasobów i usług astronomicznych w jednym ekosystemie informatycznym. Usługa Polskie Wirtualne Obserwatorium jest pierwszym polskim wkładem do tego ekosystemu. Mając na celu stworzenie bazy do dalszego rozwoju VO w Polsce, dostarczamy infrastrukturę kilku centrów danych VO wraz z pierwszymi zestawami danych oraz wsparciem technicznym przy udostępnianiu kolejnych danych.

"The Virtual Observatory (VO) is the vision that astronomical datasets and other resources should work as a seamless whole. Many projects and data centres worldwide are working towards this goal." (from the IVOA page). We are contributing to those efforts with the Polish Virtual Observatory services developed within AstroGrid-PL. Aiming to set up foundations for future development of the VO in Poland, we deliver a few data centers filled with the first datasets. Moreover, we have started an enourmous task of scanning archival plates stored (and decaying) in polish institutes. Those scans are being annotated and shared in the VO. Of course the manual annotation will take years, thus only a few datasets are available in the VO for now, and the rest is available as a raw scans in the Astro-data service

 

Ponadto, w ramach tego projektu podjęliśmy olbrzymie zadanie zeskanowania klisz archiwalnych przechowywanych w polskich jednostkach naukowych. Skany są udostępniane jako dane publiczne w usłudze Astro-data oraz stopniowo będą opisywane i publikowane w VO.

Elementy usługi:

  • Wsparcie publikacji - information and tools helping to get your data published in the informacje i narzędzia wspierające użytkownika w publikacji danych w VO 
  • Serwis VOSCA (VO Star Cluster Analysis) - dedicated  serwis WWW dedykowany do analizy i porównywania symulacji gromad gwiazdowych  icated service to analyse and compare simulations of star clusters in the browser, exploiting the VO standards! Includes simulations with the MOCCA code (more codes will come in future).
  • Centra danych VO - the data centers which make the datasets available via VO protocols. It includes the national VO registry (to find the data).

...