Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

      
FunctionalGaussianTurbomoleMolproGAMESSNWChemORCATerachemADF
Sxxxxxxxx
XAx    x x
Bxxxxxxxx
BR  x     

PW86

  x x   x
PW91x xxxx x
mPWx    x  x
G96x xxxx  
PBExxxxxxxx
PBE96    x  xx
Ox  xxx  x
TPSSx    x  x
RevTPSSx  x    x
BRxx       
PKZBx       
PBEhx       

LHF

 xx x   
OEP x      

CS1

  x     
CS2  x     
HTBS       x
BEE       x

Correlation Functionals

Could be used with exchange functionals form table above  

    
FunctionalGaussianTurbomoleMolproGAMESSNWChemORCATerachemADF
VWNxxxxxxxx
VWN5xxxxxx x
LYPxxxxxxxx
PLx       
P86xx xx   x
PW91x xxxx  x
PW92  x     x
PZ81   x    
OP   xx x 
B88  x x   
B95x x x   x
PBE

x

xxxxxxx
TPSSxx xxx  x
RevTPSSx  x    x
KCISx       
BRCx       
PKZBx       

...

   
FunctionalGaussianTurbomoleMolproGAMESSNWChemORCATerachemADF
B3LYPxx xxxxx
B3P86x  x    
B3PW91x  x    
B1LYPx    x x
B1B95x    x  
B97  xxxxx 
B98x  xx   
B971x       
B972x       
PBE1PBEx       
PBE0xx xxxxx
HSEH1PBE (HSE06)x       
PBEh1PBEx       
O3LYPx    x  

TPSSh

xx x x  x
TPSS0     x  
BMKx  x    
M05x xxx   
M052Xx  xx   
M06x xxx   x
M06L  xxx   x
M06HFx xxx   x
M062Xx xxx   x
M08  xxx   
X3LYPx  x x  x
BHandHx   x   x
BHandHLYPx   xx  x
APFDx       
HISSbPBEx       
M11x xx    
SOGGA11Xx  xx   
N12SXx       
MN12SXx       

...

FunctionalGaussianTurbomoleMolproGAMESSNWChemORCATerachemADF
APFDx       
B97Dxx x x  
B97D3x    x  
wB97xDx       
DFT-D2, DFT-D3 correcionxx xx xx
SSB-D       x
S12g       x

Long range corrected functionals

...

 
FunctionalGaussianTurbomoleMolproGAMESSNWChemORCATerachemADF
LC-wPBEx  xx   
CAM-B3LYPx  xxxxx
wB97XDx  x x  
wB97Xx  x xx 
wB97x  x xx 
LC-BLYPx  xxx  
LC-PBE0x   x   
LC-PBE    x   
BNL    x   
LC-wPBEh    x   
HSE03x   x   
HSE06x   x   

...