Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informacje dotyczące zakładania nowego konta dostępne są w podręczniku użytkownika,  w rozdziale „Zakładanie konta w portalu PL-Grid”.

Każda osoba posiadająca konto w Portalu PL-Grid ma możliwość korzystania z usługi GeneSpring, po uprzednim aktywowaniu usługi, polegającym na:

...

Info
titlePotrzebna pomoc?

Jeśli mają Państwo problem, który wystąpił w związku z korzystaniem z usługi GeneSpring, prosimy o zgłoszenie go w systemie HelpDesk PL-Grid. Tam należy wybrać kolejkę GeneSpring, aby zgłoszenie trafiło bezpośrednio do nas - postaramy (kolejka GeneSpring). Postaramy się sprawnie przyjść z pomocą. Alternatywnie, można zgłosić nam problem wysyłając maila na adres: helpdesk@plgrid.pl.

...