Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Rejestracja w portalu PL-Grid i założenie konta użytkownika (Pierwsze kroki). 
  2. Logowanie do portalu z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.
  3. W zakładce Moje konto należy odnaleźć Platforma dziedzinowa: Geoinformatyka i aplikować o usługę Academic Geo Hub.
  4. Po akceptacji wniosku dostęp do portalu dostępny jest w dwojaki sposób: Poprzez oficjalną stronę Academic Geo Hubbądź w formie usługi w portalu PL-Grid ( w obu przypadkach logowanie następuje przy użyciu OpenID)

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

...