Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Rejestracja w portalu PL-Grid i założenie konta użytkownika (Pierwsze kroki). 
 2. Logowanie do portalu z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.
 3. W zakładce Moje konto należy odnaleźć Platforma dziedzinowa: Geoinformatyka i aplikować o usługę Academic Geo Hub.
 4. Po akceptacji wniosku dostęp do portalu dostępny jest w dwojaki sposób: Poprzez oficjalną stronę Academic Geo Hubbądź w formie usługi w portalu PL-Grid ( w obu przypadkach logowanie następuje przy użyciu OpenID)

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

...


 1.  

Pierwsze kroki

 1. Aby korzystać z pełni funkcjonalności Academic Geo Hub należy się zalogować na podstawie OpenID do portalu
  logowanie.png

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

...