Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Aby korzystać z pełni funkcjonalności Academic Geo Hub należy zalogować się do portalu przy użyciu OpenID

 2. Po pomyślnym logowaniu można przystąpić do ładowania zasobów do repozytorium. W tym celu należy wybrać z menu głównego Warstwy, a następnie  kliknąć Załaduj warstwy. 3. Należy wybrać dane do przesłania. W przypadku danych rastrowych obsługiwanym formatem jest GeoTIFF, zaś w przypadku danych wektorowych ESRI Shapefile. Zestaw danych do przesłania MUSI składać się z plików o rozszerzeniach: .shp, .shx, .qpj, .prj, .dbf
  Zaleca się, aby nazwy plików nie zawierały polskich znaków, a wyrazy były oddzielone znakiem "_"bez (spacji)
 4. Podczas przesyłania danych należy ustalić prawa dostępu do zbioru. Domyślnie, po ich załadowaniu, zostaną udostępnione innym użytkownikom do przeglądania, pobierania i wykorzystywania w analizach. Pomyślne załadowanie danych skutkuje pojawieniem się komunikatu:


 5. Kolejnym krokiem jest stworzenie metadanych dla zbioru. W tym celu należy wybrać Edytuj metadane i wypełnić formularz w możliwie dokładny sposób


 6. Po przesłaniu warstw i opisaniu ich metadanymi użytkownik może utworzyć kompozycję mapową. W tym celu może wykorzystać warstwy przesłane przez siebie, przesłane przez innych użytkowników lub podłączyć usługę OGC. Wszystkie warstwy można w dowolny sposób edytować i personalizować.

 

 

 


Zaawansowane użycie

 

 

tutaj opisać wyszukiwanie z użyciem SPARQL

...