Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prognozy pogody są przygotowywane z zastosowaniem modelu Weather Research and Forecasting (WRF ARW). System prognoz korzysta z dwóch domen zagnieżdżonych, o siatkach: 12km x 12km, obejmującej Europę, oraz 4km x 4km. Usługa WRF4PLweb prezentuje wyniki prognoz dla domeny o większej rozdzielczości (4km x 4km) obejmującej swym zasięgiem obszar Polski.
Warunki brzegowe i początkowe do modelowania pobierane są z globalnego systemu GFS, w siatce 0.5° x 0.5°. Prognozy obliczane są cztery razy na dobę, natomiast aktualizacja prognoz następuje około godziny 7:00, 13:00, 19:00 i 1:00 czasu UTC.
Usługa WRF4PLweb pozwala uzyskać przestrzenną i czasową informację o:

...

Przed rozpoczęciem pracy z WRF4PLweb, użytkownik powinien zapoznać się ze Wskazówkami dla użytkownika, dostępnymi na http://meteo.plgrid.pl.

Domyślnie, system prezentuje prognozę dla temperatury powietrza na 2m nad poziomem terenu. Użytkownik może zmienić parametr, korzystając z menu "wybierz parametr":

...

Domyślnie prezentowana jest treść dla pierwszej godziny prognozy. Czas podawany na stronie usługi jest zawsze czasem UTC. Użytkownik może zmieniać godziny, korzystając z odpowiednich przycisków:

...

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do danych archiwalnych, dostępnych od 04.03.2015:

Po zalogowaniu się, Użytkownik może pobrać wskazaną prognozę jako warstwy w formacie GeoTiff. Wymagane jest wprowadzenie daty oraz godziny prognozy (czas UTC), a następnie kliknięcie przycisku "Sprawdź dostępność danych i generuj wizualizację":

...