Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Następnie postępujemy zgodnie poniższą instrukcją

Image Removed

Image Removed

Następnie wybieramy plik i zapisujemy go na dysk. 

Image RemovedImage Added

Image Added

Image Added

Edycja informacji o zbiorze dancyh - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybiermay przycisk Edit [Edycja]

Image RemovedImage Added

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

Image RemovedImage Added

Zapisujemy informacje

Image RemovedImage Added

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytułImage Removed

Image Added

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

...