Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aby korzystać z funkcjonalności portalu Academic Geo Hub należy wykonać następujące kroki:

 1. Rejestracja w portalu PL-Grid i założenie konta użytkownika. 
 2. Logowanie do portalu z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.
 3. W zakładce Moje konto należy odnaleźć Platforma dziedzinowa: Geoinformatyka i aplikować o usługę Academic Geo Hub. Image Removed
 4. Po akceptacji wniosku dostęp do portalu dostępny jest w dwojaki sposób: Poprzez oficjalną stronę Academic Geo Hub bądź w formie usługi w portalu PL-Grid
   

...

 1. Aby korzystać z pełni funkcjonalności Academic Geo Hub należy zalogować się do portalu przy użyciu OpenID (w prawym górnym rogu ekranu). 2. W interfejsie głównym serwisu możemy przejść do usługi przeglądania warstw, map, dokumentów, użytkowników oraz grup użytkowników. Interfejs został też wyposażony w wyszukiwarkę treści upublicznionej na portalu.


 3. Po pomyślnym logowaniu można przystąpić do ładowania zasobów do repozytorium. W tym celu należy wybrać z menu głównego Warstwy, a następnie kliknąć Załaduj warstwy. 4. Należy wybrać dane do przesłania. W przypadku danych rastrowych obsługiwanym formatem jest GeoTIFF, zaś w przypadku danych wektorowych ESRI Shapefile. Zestaw danych do przesłania MUSI składać się z plików o rozszerzeniach: .shp, .shx, .qpj, .prj, .dbf 
  W przypadku pominięcia któregokolwiek z plików, zostanie wyświetlony komunikat:

  Info
  Zaleca się, aby nazwy plików nie zawierały polskich znaków, a wyrazy były oddzielone znakiem "_" (bez ( spacji) 5. Podczas przesyłania danych należy ustalić prawa dostępu do zbioru (widok po prawej stronie ekranu). Domyślnie, po ich załadowaniu, zostaną udostępnione innym użytkownikom do przeglądania, pobierania i wykorzystywania w analizach. Pomyślne załadowanie danych skutkuje pojawieniem się komunikatu:

 6. Kolejnym krokiem jest stworzenie metadanych dla zbioru. W tym celu należy wybrać Edytuj metadane i wypełnić formularz w możliwie dokładny sposób

...