Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Z bocznego menu wybiermay przycisk Edit [Edycja]

Image Modified

 

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

Image Modified

 

Zapisujemy informacje

Image Modified

 

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł

Image Modified

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Podobnie, jak w przypadku użycia Pobieranie danych.

Image Modified

 

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

Image Modified

albo 2012.

Image Removed


Filtrować możemy wg własnego uznania, parametrów wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Image Added

Gdzie szukać dalszych informacji?

...

Dokumentacje

  • Complex Networks biblioteki
  • Dokumentacja pakietu DSpace 

 

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

...