Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: usunięte części szablonu, dodany krótki opis

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?Uzupełnieniem usług syndykacji i przetwarzania dużych zbiorów danych jest usługa udostępniania zbiorów danych (repozytorium Complex Networks), zarówno pobranych jak i tych, które są uważane jako referencyjne. Dane pobrane za pomocą usługi syndykacji, są automatycznie dodawane do repozytorium. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może uzyskać dostęp do cyfrowych danych, których pobieranie zlecił. Dodatkowo, umieszczenie ich w repozytorium, daje możliwość odwoływania się do nich w publikacjach i innych pracach naukowych. Dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi, pozwala na szybką i łatwą weryfikację hipotez będących wynikiem prac badawczych oraz porównywanie między sobą kolejnych opracowywanych metod.

Repozytoria zbiorów danych cieszą się dużą popularnością, gdyż zebranie wielu zbiorów przyspiesza i ułatwia prowadzenie oraz weryfikację badań. Podział danych ze względu na kategorię oraz dodanie do nich metadanych umożliwia filtrowanie zbiorów ze względu na potrzeby i zainteresowania użytkownika. 

Aktywowanie usługi

Aby korzystać z usługi Repozytorium należy posiadać konto w infrastrukturze PLGrid, a następnie złożyć wniosek o dostęp do usługi w portalu https://portal.plgrid.pl/

...

Filtrować możemy wg wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dokumentacje

  • Complex Networks biblioteki
  • Dokumentacja pakietu DSpace 

 

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.