Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: dalsze informacje

...

Filtrować możemy wg wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie usługi https://cn.plgrid.pl. W razie pytań proszę pisać na HelpDesk https://helpdesk.plgrid.pl/#/.

Dodatkowo polecamy stronę Gdzie szukać pomocy?