Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Aerodynamiczna i strukturalna analiza stopnia sprężarki odśrodkowej
  2. Modelowanie pompy zębatej z wykorzystaniem narzędzia Immersed Solid
  3. Przepływ przez stopień turbiny osiowej
  4. Metoda transformacji Fouriera dla przypadku flatteru łopatki
  5. Metoda transformacji czasu dla przypadku wirnik-stojan

Aby uruchomić i odpowiednio skonfigurować zadania do wykonania wymagane jest pobranie plików konfiguracyjnych, zawierających geometrie i odpowiednie ustawienia. Odnośniki do wymaganych plików znajdują się w tekście przykładów.

Gdzie szukać dalszych informacji?

...