Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Słowniczek zawiera skrót najważniejszych informacji o Infrastrukturze w encyklopedycznym skrócie.
Afiliacja

Służy do zdefiniowania powiązania użytkownika z nauką polską. Użytkowanie zasobów w ramach Infrastruktury PLGrid umożliwia się tylko osobom, które działają i prowadzą badania na rzecz rozwoju polskiej nauki. Afiliacja podlega weryfikacji, stąd istnieje potrzeba ustalenia z jakiej jednostki naukowej wywodzą się użytkownicy.

...

Info

Powiązane:

Grant testowy

Podstawowym celem istnienia tego grantu jest możliwość przetestowania Infrastruktury PLGrid (klastry, middleware'y, oprogramowanie), bez potrzeby zakładania grantu właściwego. Umożliwia to szybki dostęp do zasobów, w ramach których można następnie wypracować sobie model organizacji pracy i zapoznania się z możliwościami Infrastruktury. W konsekwencji ułatwi to precyzowanie parametry grantów właściwych. Jest również przydatny dla aktywnych użytkowników, chcących np. przetestować pracę na innych klastrach, czy wykonywać małe obliczenia nie związane z tematyką posiadanego grantu właściwego. Nie wymaga on również rozliczenia, ale jeśli Użytkownik jest wyraża chęć jego rozliczenia, może to zrobić.

Info

Powiązane:

Grant właściwy

To grant szczególnie rekomendowany dla użytkowników, którzy potrzebują większą ilość zasobów. W jego ramach wymagane jest założenie Zespołu w Portalu PLGrid oraz podanie motywacji dot. zapotrzebowania na daną ilość zasobów. Granty właściwe często podlegają negocjacji z Zarządcą Zasobów (osobą, która odpowiada za przyznawanie zasobów w poszczególnych ośrodkach Infrastruktury). Negocjacje pozwalają oszacować najbardziej optymalną dla potrzeb Zespołu ofertę. 
Grant właściwy podlega rozliczeniom, polegającym na składaniu okresowych raportów z działalności w grancie oraz dostarczaniu publikacji powstałych przy wsparciu grantu.

Info

Powiązane:

Operator

Operator Infrastruktury PLGrid odpowiada za komunikację z użytkownikami oraz zapewnienia wsparcia użytkownikom w ramach platformy Helpdesk. Operatorzy obecni są szczególnie w procesie rejestracji oraz aktywacji kont użytkowników, a także podczas przydziału i rozliczania grantów.

...