Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Użytkownik może zapisać certyfikat na lokalnym dysku (w formacie PEM) lub pobrać bezpośrednio do przeglądarki, z której występował z wnioskiem o certyfikat. Jeżeli certyfikat zostanie pobrany w formacie PEM, trzeba skonwertować certyfikat do formatu PKCS12, a następnie zainstalować go w przeglądarce oraz zarejestrować w Portalu.

...