Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby móc skorzystać z usługi należy mieć aktywne konto w portalu PL-GRID. Aktywowanie usługi wymaga dostępu do klastra obliczeniowego ACK Cyfronet Zeus. Należy zatem w pierwszej kolejności zaaplikować o usługę dostępową "Dostęp do klastra ZEUS", a następnie aktywować usługę "Środowisko gridowe dla projektu LOFAR" oraz zaaplikować o usługę dostępową "Dostęp do klastra ZEUS".

Pierwsze kroki

W środowisku obliczeniowym należy załadować moduł LOFARa:

module load plgrid/apps/lofar/29388

oraz wykonać inicjalizację zmiennych:

...