Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Założenie konta w portalu PL-Grid: https://portal.plgrid.pl/ (szczegółowa instrukcja: Rejestracja).
  • Po utworzeniu konta należy wygenerować Certyfikat Simple CA. Po wygenerowaniu certyfikatu zapisujemy go w dowolnym miejscu na dysku. Następnie należy zainstalować certyfikat w przeglądarce internetowej. W przypadku przeglądarek IE oraz Chromie należy kliknąć podwójnie w plik z certyfikatem. Dla przeglądarki Firefox certyfikat należy dodać ręcznie (narzędzia, opcje, certyfikaty).

  • Aplikowanie o usługi - na głównej stronie portalu PlGrid przechodzimy do Katalogu Aplikacji i Usług (górny pasek menu). Wyszukujemy usługi Grid Extrusion3d.      „Dostęp do klastra Zeus” oraz „Globalny dostęp do QosCosGrid” (w zakładce „Moje konto”).

  • Aplikowanie o dostęp do usługi „Grid Extrusion3d” (w zakładce „Moje konto”, w sekcji „Platforma dziedzinowa: Metalurgia”).

...