Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • URC jest aplikacją graficzną. Program umożliwia zatem bardzo łatwe przygotowanie zadania, które może zostać następnie wysłane do wykonania na Gridzie gridzie za pomocą jego kliknięcia myszką. Klient ten pozwala również na graficzne zaprojektowanie kaskady zadań (metodą „Przeciągnij i Upuść”).

...