Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli żadna z naszych afiliacji (pracownika jednostki naukowej, podopiecznego pracownika jednostki naukowej) nie odpowiada Twojej sytuacji (np. jesteś naukowcem, ale chwilowo nie jesteś związany z żadną jednostką naukową), a mimo to chciałbyś korzystać z zasobów naszej Infrastruktury, prosimy o skontaktowanie się z nami (helpdesk@plgridhttps://helpdesk.plgrid.pl) - każdy z takich wniosków będzie rozpatrywany indywidualnie.

...

Podnoszenie afiliacji jest akcją, która skutkuje zawnioskowaniem o zmianę typu afiliacji i każdy taki wniosek jest weryfikowany. Może się jednak zdarzyć, że Twoje dane w bazach dotyczących nauki polskiej, czy też na stronie Twojej uczelni, nie zostaną zaktualizowane, co skutkować będzie odrzuceniem wniosku o podniesienie afiliacji. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszym helpdeskiem (helpdesk@plgridhttps://helpdesk.plgrid.pl).

Więcej na temat akcji podnoszenia afiliacji przeczytasz w Podręczniku użytkownika.

...

Zawsze możesz też przesłać pytanie do naszego helpdesku klikając zakładkę "helpdesk" w Portalu,  logując się bezpośrednio do helpdesku lub pisząc bezpośrednio na adres helpdesk@plgrid.pl


...