Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning
titleStatus usługi gLite

Usługa UNICORE została wycofana z Infrastruktury PLGrid.


System UNICORE zapewnia jednolity, bezpieczny i intuicyjny dostęp do rozproszonych zasobów umożliwiając przeprowadzanie obliczeń oraz symulacji na gridzie. Za pośrednictwem systemu można również projektować i uruchomiać kaskady zadań, w których wynik jednego podzadania stanowi dane wejściowe do innych podzadań.

...

...


Info

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia on-line: System UNICORE w obliczeniach gridowych. Prezentuje ono, krok po kroku, w jaki sposób można pobrać i przygotować do pracy klienta systemu UNICORE oraz wysłać za jego pomocą zadania do wykonania na infrastrukturze PL-Gridu. Na szkolenie zapisać się można za pośrednictwem Portalu lub wykorzystać materiały dostępne pod adresem: http://alfred.mat.umk.pl/unicore.

...