Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Stworzyliśmy zestaw narzędzi, który pomaga naukowcom z dziedziny nauk o życiu wykonywać złożone eksperymenty dużej skali oraz zarządzać ich wynikami. Efektywność wykonywanych analiz oraz bezpieczeństwo składowanych danych gwarantuje bliska współpraca z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH oraz Infrastrukturą PL-Grid, która umożliwia wszystkim polskim naukowcom i ich zagranicznym współpracownikom na wygodne i bezpłatne korzystanie z usług.

Usługi Lifescience LifeScience i Medycyny Spersonalizowanej dostępne są w Infrastrukturze PL-Grid. Bazują one na zasobach dostępnych przez portal: www.portal.plgrid.plAby móc swobodnie korzystać z usług LifeScience oraz zasobów Infrastruktury (ofertę zasobów możesz sprawdzić na stronach PL-Grid) należy zostać jej użytkownikiem poprzez rejestrację w portalu PL-Grid.

W zestawie narzędzi dla dziedziny LifeScience znajdują  i Medycyny Spersonalizowanej znajdują się :
Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNAImage Removed

Usługa stworzona z myślą o osobach przeprowadzających badania biologiczne z użyciem mikromacierzy DNA. Pomaga analizować informację o poziomie ekspresji genów oraz korelować ją z innymi danymi klinicznymi odnośnie badanych organizmów.

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

Diagnostyka molekularna (Galaxy Server) - platforma analizy danych z NGS  Image Removed

Środowisko planowania i wykonywania analiz danych, pozyskanych z sekwenatorów nowej generacji, w formie wielostopniowych, zaawansowanych eksperymentów (workflows).

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

obecnie: 

GeneSpring GX

Oprogramowanie firmy Agilent pozwalające w sposób przystępny przeprowadzać analizy statystyczne oraz wizualizować dane mikromacierzowe.

...

Dostęp do usługi poprzez protokół zdalnego pulpitu. Szczegóły w instrukcji użytkownika.

 


PLGData

Narzędzie pozwalające zarządzać swoimi danymi, zgromadzonymi w Infrastrukturze PL-Grid, za pomocą prostego interfejsu www. Obecnie obsługuje klaster obliczeniowy Zeus (Cyfronet).
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.  


MetaBiobank

Przeszukiwalny rejestr kolekcji próbek do zastosowań w badaniach biomedycznych. Pozwala wyszukiwać interesujące próbki biologiczne wśród zbiorów zgromadzonych w zarejestrowanych biorepozytoriach.
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

...