Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do obsługi wniosku o grant na superkomputerze LUMI przygotowaliśmy panel Projekty LUMI w zakładce Granty w portalu PLGrid (https://portal.plgrid.pl/lumi/operator#lumi#/dashboard-proposals)Po wejściu w panel Projekty LUMI Twoja afiliacja plgridowa powinna się automatycznie uzupełnić. Z rozwijanej listy wybierz zespół naukowy (wnioski nie mogą być wypełnione na zespół testowy). Podaj nazwę dla swojego nowego projektu i dołącz uzupełniony wniosek.

...